• Slogan Armenian

Աշխատանք

iStock 000009640488XSmall

 

Պաշտոն՝ Քարտուղար / Ընդունարանի աշխատակից

 

Աշխատանքային պարտականություններ:

 • Պատասխանել հեռախոսազանգերին և ընդունել հյուրեր
 • Ողջունել այցելուներին և զանգահարողներին, պատասխանել նրանց հարցերին և ելնելով նրանց կարիքներից ուղղորդել համապատասխան բաժիններ
 • Հավաքագրել, սկանավորել և փոխանցել նամանկները համապատասխան բաժիններ
 • Հաղորդագրությունները ժամանակին փոխանցել հասցեատերերին
 • Մուտքագրել նամակները, հաշվետվությունները, զեկուցագրերը և այլ ելքային գրությունները
 • Արխիվացնել նամակները, հաշվետվությունները, հրապարակումները, իրավաբանական գրությունները
 • Օգտագործել գրասենյակային սարքավորումները , ինչպես օրինակ Ֆաքս, պատճենահանման սարք, հեռախոս և համակարգչային ծրագրեր
 • Վարել տվյալների բազա հանձնարականները վերահսկելու համար

 

Պահանջվող որակավորումը

 • Բարձրագույն կրթություն (Բակալավրի աստիճան)
 • 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • MS Office-ի  և այլ ստանդարտ ծրագրերի լավ իմացություն (Word, Excel, power point)
 • Անգլերեն լեզվի  գերազանց իմացություն, ներառյալ բանավոր և գրավոր հաղորդակցության ունակությունների
 • Գերազանց հաղորդակցական հմտություն:
 •  Արդյունավետ աշխատելու ունակություն


Մրցույթի ընթացակարգը և ժամկետները
Մասնակիցները համառոտ կենսագրությունը (CV) ցանկալի է անգլերեն լեզվով և 1 լուսանկարով  կարող են ուղարկել This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   հասցեին: Նամակի ՙsubject՚ տողում անհրաժեշտ է նշել աշխատատեղը, որի համար դուք հավակնում եք: Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:  


Մրցույթի սկիզբը՝  08/02/2018
Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 08/03/2018