• Slogan Armenian

Բաժնետերեր և ներդրողներ

«Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ-ի յուրաքանչյուր մասնակից համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասի իրավունք ունի ստանալու Բանկի վերջին տարեկան հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները:

 Միաժամանակ Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի ստանալու «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները:

shareholdersՕրենքի վերոնշյալ հոդվածը կարող եք գտնել՝ սեղմելով » այստեղ (PDF 36.1 KB)

Ուշադրություն՝ վերոնշյալ  տեղեկությունները բանկը տրամադրում է ԱՆՎՃԱՐ մասնակցի գրավոր դիմումը ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով. առձեռն` բանկի գլխամասային գրասենյակում կամ ցանկացած մասնաճյուղում, էլեկտրոնային հասցեով` This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. կամ փոստով`  ՀՀ, 0002, ք. Երևան, Ամիրյան 18/3:

 

Տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն

«Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲ ընկերությունը տեղեկացնում է, որ 2017թ. մարտի 27-ին ժամանակի իրական ռեժիմում գումարվել է Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողով:

«Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲ ընկերությունը տեղեկացնում է, որ 2016թ. ապրիլի 8-ին ժամանակի իրական ռեժիմում գումարվել է Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողով:

«Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲ ընկերությունը տեղեկացնում է, որ 2016թ. մարտի 18-ին ժամանակի իրական ռեժիմում գումարվել է Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողով:

«Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲ ընկերությունը տեղեկացնում է, որ 2015թ. մարտի 18-ին  գումարվել է Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողով:

«Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲ ընկերությունը տեղեկացնում է, որ 2014թ. մարտի 18-ին  գումարվել է Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողով:

«Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲ ընկերությունը տեղեկացնում է, որ 2013թ. ապրիլի 08-ին ժամանակի իրական ռեժիմում գումարվել է Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողով:

«Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲ ընկերությունը տեղեկացնում է, որ 2012թ. ապրիլի 25-ին ժամանակի իրական ռեժիմում գումարվել է Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողով:

«Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲ ընկերությունը տեղեկացնում է, որ 2011թ. ապրիլի 26-ին ժամանակի իրական ռեժիմում գումարվել է Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով:

«Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲ ընկերությունը տեղեկացնում է, որ 2010թ. ապրիլի 27-ին ժամանակի իրական ռեժիմում գումարվել է Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով:

2009 թ-ի հոկտեմբերի 30-ին ժամը 15:00 ժամանակի իրական ռեժիմով գումարվել է «Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲ ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով:

«Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲ ընկերության բաժնետերերի 2009 թ-ի տարեկան ընդհանուր ժողովը տեղի է ունեցել ապրիլի 27-ին, իրական ժամանակի ռեժիմում:

 

Շահութաբաժիններ

Վարձատրություններ

Ստացված վարկեր