• Slogan Armenian

Ֆիզիկական անձ

 Բիբլոս Բանկն առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները ֆիզիկական անձանց համար`

  1. Հաշիվներ՝
  2. Փոխանցումներ
  3. Գործառություններ կանխիկ դրամով
  4. Ինտերնետ բանկինգ
  5. Այլ ծառայություններ

 

 Տեղեկացնում ենք, որ Բիբլոս Բանկ Արմենիա ՓԲԸ-ի Բանկային հաշվի բացման  և վարման պայմաններում կատարվել են փոփոխություններ, որոնք ուժի մեջ են 01.09.2014 թվականից: Փոփոխությունները Ձեզ կուղարկվեն այն հասցեով, որը Դուք նշել եք Բանկային հաշվի բացման փաստաթղթերում որպես Թղթակցային Հասցե բանկային հաշիվների վարման հետ կապված բոլոր նամակները, հաշվի քաղվածքները, ծանուցումները և/կամ ցանկացած այլ թղթակցությունը ստանալու համար: Այդուհանդերձ փոփոխություններին կարող եք ծանոթանալ նաև սեղմելով այստեղ կամ այցելելով Բիբլոս Բանկ Արմենիա ՓԲԸ ցանկացած մասնաճյուղ: