• Slogan Armenian

Ֆինանսական Հաշվետվություններ

 iStock 000006556455XSmall

2017

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2017թ.IV եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 1.69 MB)
» 2017թ.III եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն  (ZIP 1.5 MB)
» 2017թ.II եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 1,6 MB)
» 2017թ .I եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 1.5 MB)

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2017-  Տարեկան հաշվետվություն և արտաքին աուդիտի եզրակացություն

 

2016

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2016թ.IV եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 1.62 MB )
» 2016թ.III եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն  (ZIP 1.66 MB)
» 2016թ.II եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 1.6 MB)
» 2016թ .I եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 1.6 MB)

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2016- Տարեկան հաշվետվություն և արտաքին աուդիտի եզրակացություն (ZIP 934 KB)

2015

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2015թ.IV եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 1.8 MB)
» 2015թ.III եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 1.8 MB)
» 2015թ.II եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 1.8 MB)
» 2015թ .I եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 1.6 MB)

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2015- Տարեկան հաշվետվություն և արտաքին աուդիտի եզրակացություն (ZIP 1.64 MB)

 

2014

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2014թ.IV եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 1.7 MB)
» 2014թ.III եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 1.6 MB)
» 2014թ.II եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 1.7 MB)
» 2014թ .I եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 1,61 MB)

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2014- Տարեկան հաշվետվություն և արտաքին աուդիտի եզրակացություն (ZIP 2.6MB)

 

2013

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2013թ.IV եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 973 KB) 
» 2013թ.III եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 1.56 MB)
» 2013թ.II եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն  (ZIP 1.40 MB)
» 2013թ .I եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 1.40 MB)

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2013- Տարեկան հաշվետվություն և արտաքին աուդիտի եզրակացություն (ZIP 4.8 MB)

 

2012

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2012թ.IV եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 687KB)
» 2012թ.III եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն  (ZIP 727KB)
» 2012թ.II եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 755KB)
» 2012թ .I եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 2.29MB)

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2012- Տարեկան հաշվետվություն և արտաքին աուդիտի եզրակացություն (2.58 MB)

 

2011

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2011թ.IV եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 688KB)
» 2011թ.III եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 685KB)
» 2011թ.II եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 611KB)
» 2011թ .I եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 606KB)

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2011-  Տարեկան հաշվետվություն և արտաքին աուդիտի եզրակացություն (ZIP 1.50MB)

 

 

2010

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2010թ.IV եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 573KB)
» 2010թ.III եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 585KB)
» 2010թ.II եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 583KB)
» 2010թ .I եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 566KB)

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2010-  Տարեկան հաշվետվություն և արտաքին աուդիտի եզրակացություն (ZIP 986KB)

 

2009

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2009թ.IV եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 584KB)
» 2009թ.III եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 590KB)
» 2009թ.II եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 620KB)
» 2009թ .I եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՖՀՄՍ համաձայն (ZIP 606KB)

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2009-  Տարեկան հաշվետվություն և արտաքին աուդիտի եզրակացություն (ZIP 986MB)

 

2008

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2008թ.IV եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՀՀՀՀՍ  համաձայն (ZIP 1.5MB)
» 2008թ.III եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՀՀՀՀՍ  համաձայն (ZIP 1.4MB)
» 2008թ.II եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՀՀՀՀՍ  համաձայն (ZIP 1.6MB)
» 2008թ .I եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ ՀՀՀՀՍ  համաձայն (ZIP 2.1MB)

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2008 –Տարեկան հաշվետվություն և արտաքին աուդիտի եզրակացություն (ZIP 4.1MB)

 

 2007

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2007 –Տարեկան հաշվետվություն և արտաքին աուդիտի եզրակացություն (ZIP 2.9MB)

 

2006

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

» 2006 –Տարեկան հաշվետվություն և արտաքին աուդիտի եզրակացություն (ZIP 6.2MB)