• Slogan Armenian

Նշանակալից մասնակիցներ

Ուղղակի նշանակալից մասնակիցները

 

«Բիբլոս Բանկ Էս.Էյ.Էլ»

  • Բաժնետոմսերի քանակ՝ 238251
  • Մասնակցություն՝ 100%
  • Բաժնետոմսի տեսակը՝ հասարակ անվանական բաժնետոմս
  • Գործունեության տեսակը՝ Բանկ
  • Ռեզիդենտություն՝ ոչ ռեզիդենտ

 

Բանկի ուղղակի նշանակալից մասնակիցների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված վարկեր և այլ փոխառություններ չկան:

 

Անուղղակի նշանակալից մասնակիցները

 

Դոկտոր Ֆրանսուա Բասսիլ- գործունեության տեսակը՝ Բանկային գործ

Պարոն Բասսամ Ա. Նասսար- գործունեության տեսակը՝ ներդրումներ

Տիկին Սանա Ա. Նասսար- գործունեության տեսակը՝ ներդրումներ

Տիկին Ռոուլա Ա. Նասսար- գործունեության տեսակը՝ ներդրումներ

Վերոնշյալ անձինք անուղղակի նշանակալից մասնակիցներ են հանդիսանում «Բիբլոս Բանկ Էս.Էյ.Էլ»-ի միջոցով: